+47 991 28 183

Eikåsmyrane 9, 6847 Vassenden, Norway

©2018 Kennel Alnopa v/Susanne Håheim

Kva ser vi etter i ein kvalpekjøpar?

Vi ser etter deg som ynskjer ein ny familiemedlem, bestevenn og turkamerat. Det viktigaste for oss er at hunden blir godt ivaretatt. Om du ynskjer å drive på med hundesportar eller utstilling, er dette berre eit pluss. 

Av og til søkjer vi kanskje etter fôrvertar eller deleigar til nokre kvalpar. Som fôrvert inneber det at du har hunden til dagleg, men vi står som eigar på hunden inntil den har fått 1-2 kull, alt ettersom kva som er avtalt i kontrakta. Det betyr også at fôrverten betaler daglege utgifter for hunden slik som forsikring, mat, utstyr og liknande. Vi som oppdretter betaler til dømes utgifter når vi tek med hunden på utstilling og nødvendige helseundersøkelsar og liknande som er nødvendig for å setje hunden i avl. Meir kva avtalen går ut på vil stå meir presisert i fôrvertavtala. Vi vil komme til å bruke Norsk Kennelklub si kjøpeavtale som utgangspunkt. Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer å vere fôrvert. Vi ser helst at du bur i Sunnfjord, gjerne Førde/Jølster omegn.

Skriv ein utfyllande mail kor du inkluderer kvifor du har valt denne rasen, kva du kan tilby ein hund og kva du forventar av hunden.