Kontaktskjema

Før du kontakter oss, ver snill og les om hundane våre for å sjå om dette er hunder som kanskje kunne passet for deg/din familie, og ikkje minst: Sett deg inn i kva det vil seie å oppdra ein hund frå den er liten. Enkelte av hundene våre kjem frå linjer med mykje jakt og gjeterinstinkter og vil ikkje passe inn hos familier med små barn. Ein lapphund er ikkje berre ein lapphund, og det er ikkje det samme kven som er foreldrene. Kvar kombinasjon er nøye planlagt og ulike kvaliteter og eigenskapar er vektlagt - slike kvaliteter og eigenskapar er genetiske og går i arv. Vi selger ikkje kvalp til familier som har barn under 2 år av den enkle grunn at vi synast kvalpen fortjener all merksemd når den er liten. Det er det arbeidet du legg i kvalpen det første året som du vil få igjen for seinare, både på godt og vondt. Eg ser gang på gang mennesker som angra på at dei fekk hund medan yngstemann var baby og skulle ynskje dei venta til barnet var litt eldre og dei hadde bedre tid til å ta seg av ein kvalp. Hugs at kvalpen er mykje jobb. Det vil komme til å bli våkenetter og det vil bli tissing og bæsjing inne. Det kjem garantert til å bli biting i hender og føtter, blod og tårer. Det vil bli leikar og møbler som blir øydelagt og du kjem til å bli sliten. Hunden kjem i mange tilfelle ikkje til å lande skikkeleg før den er to år. Det er ikkje berre rosenrødt å få seg kvalp, uansett rase.

Vi ser etter deg som ynskjer ein ny familiemedlem, bestevenn, treningskompis og turkamerat. Det viktigaste for oss er at hunden blir godt ivaretatt og får dekka sine grunnleggande behov. Om du ynskjer å drive på med hundesportar eller utstilling, er dette berre eit pluss. 

Av og til søkjer vi kanskje etter fôrvertar eller deleigar til nokre kvalpar. Som fôrvert inneber det at du har tispa til dagleg, men vi står som eigar på tispa inntil den har fått 1-2 kull, alt ettersom kva som er avtalt i kontrakta. Det betyr også at fôrverten betaler daglege utgifter for hunden slik som forsikring, mat, utstyr og liknande. Vi som oppdretter betaler til dømes utgifter når vi tek med hunden på utstilling og nødvendige helseundersøkelsar og liknande som er nødvendig for å setje hunden i avl. Meir kva avtalen går ut på vil stå meir presisert i fôrvertavtala. Vi vil komme til å bruke Norsk Kennelklub si kjøpeavtale som utgangspunkt. Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer å vere fôrvert. Vi ser helst at du bur rundt Jæren-område. For hannhunder varer fôrvertsavtala livet ut. 

AX8B0483.jpg

Om du ynskjer kvalp, vennligst svar på spørsmåla under i kontaktskjema/mail.


 

  • Kven er du/dåkke?

  • Jobb/familiesituasjon?

  • Kva tidlegare erfaring har du med hund?

  • Kvifor ynskjer du finsk lapphund?

  • Kva forventningar har du til hunden og til oppdretter?

  • Tispe eller hannhund?

  • Ynskjer du å vere fôrvert?

  • Ynskjer du kvalp etter nokon særskilde hundar? Hugs at ulike hunder har ulike eigenskapar.

  • Ynskjer du å bruke hunden til noko spesielt? (utstilling, avl, agility, jakt, gjeting osv)

+47 991 28 183

Meldinga di er sendt!