Kva ser vi etter i ein kvalpekjøpar?

Vi ser etter deg som ynskjer ein ny familiemedlem, bestevenn og turkamerat. Det viktigaste for oss er at hunden blir godt ivaretatt. Om du ynskjer å drive på med hundesportar eller utstilling, er dette berre eit pluss. 

Av og til søkjer vi kanskje etter fôrvertar eller deleigar til nokre kvalpar. Som fôrvert inneber det at du har tispa til dagleg, men vi står som eigar på tispa inntil den har fått 1-2 kull, alt ettersom kva som er avtalt i kontrakta. Det betyr også at fôrverten betaler daglege utgifter for hunden slik som forsikring, mat, utstyr og liknande. Vi som oppdretter betaler til dømes utgifter når vi tek med hunden på utstilling og nødvendige helseundersøkelsar og liknande som er nødvendig for å setje hunden i avl. Meir kva avtalen går ut på vil stå meir presisert i fôrvertavtala. Vi vil komme til å bruke Norsk Kennelklub si kjøpeavtale som utgangspunkt. Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer å vere fôrvert. Vi ser helst at du bur i Sunnfjord, gjerne Førde/Jølster omegn. 
For hannhunder varer fôrvertsavtala livet ut. 

Bruk kontaktskjema og svar på spørsmåla til høgre for det. Eg svarer når eg har tid, og alle får svar.

  • Vi søker av og til etter fôrverter til både tisper og hannhundar. Ynskjer du å vere noko av dette bør du som fôrvert bu Sunnfjord og omland. Det er ein fordel om du er utstillingsinteressert og ynskjer å stille ut hunden på eige engasjement, men det er ikkje eit krav. Det er dog eit krav at du ikkje bur lenger nord enn Ålesund,

Kontaktskjema

Om du ynskjer kvalp, vennligst svar på spørsmåla under i kontaktskjema/mail.

+47 991 28 183


 

  • Kven er du?

  • Jobb/familiesituasjon?

  • Kva tidlegare erfaring har du med hund?

  • Kvifor ynskjer du finsk lapphund?

  • Kva forventningar har du til hunden og til oppdretter?

  • Tispe eller hannhund?

  • Ynskjer du å bruke hunden til noko spesielt? (utstilling, agility, jakt, gjeting osv)

  • Har du planlagt å augelyse og HD-røntge kvalpen din når den blir gammal nok?

+47 991 28 183

Jølstravegen 3484, 6843 Skei i Jølster

©2018 Kennel Alnopa v/Susanne Håheim