+47 991 28 183

Eikåsmyrane 9, 6847 Vassenden, Norway

©2018 Kennel Alnopa v/Susanne Håheim

Kva ser vi etter i ein kvalpekjøpar?

Vi ser etter deg som ynskjer ein ny familiemedlem, bestevenn og turkamerat. Det viktigaste for oss er at hunden blir godt ivaretatt. Om du ynskjer å drive på med hundesportar eller utstilling, er dette berre eit pluss. 

Av og til søkjer vi kanskje etter fôrvertar eller deleigar til nokre kvalpar. Som fôrvert inneber det at du har hunden til dagleg, men vi står som eigar på hunden inntil den har fått 1-2 kull, alt ettersom kva som er avtalt i kontrakta. Det betyr også at fôrverten betaler daglege utgifter for hunden slik som forsikring, mat, utstyr og liknande. Vi som oppdretter betaler til dømes utgifter når vi tek med hunden på utstilling og nødvendige helseundersøkelsar og liknande som er nødvendig for å setje hunden i avl. Meir kva avtalen går ut på vil stå meir presisert i fôrvertavtala. Vi vil komme til å bruke Norsk Kennelklub si kjøpeavtale som utgangspunkt. Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer å vere fôrvert. Vi ser helst at du bur i Sunnfjord, gjerne Førde/Jølster omegn.

Bruk kontaktskjema og svar på spørsmåla til høgre for det. Eg svarer når eg har tid, og alle får svar.

  • Vi søker av og til etter fôrverter til tisper og deleigarar til hannhundar. Ynskjer du å vere noko av dette bør du som fôrvert bu Sunnfjord og omland. Det er ynskjeleg at deleigar til hannhund også bur så nær, om ikkje så er det ynskjeleg at du er utstillingsinteressert og ynskjer å stille ut hunden på eige engasjement. Det er dog eit krav at du ikkje bur lenger nord enn Ålesund.

  • ​Per 1/1-20 søker vi etter deleigar til hannhund​ og fôrvert til tispe.

Kontaktskjema

Om du ynskjer kvalp, vennligst svar på spørsmåla under i kontaktskjema/mail.

+47 991 28 183


 

  • Kven er du?

  • Jobb/familiesituasjon?

  • Kva tidlegare erfaring har du med hund?

  • Kvifor ynskjer du finsk lapphund?

  • Kva forventningar har du til hunden og til oppdretter?

  • Tispe eller hannhund?

  • Ynskjer du å bruke hunden til noko spesielt? (utstilling, agility, jakt, gjeting osv)