Velkommen Alnopas B-kull


Alnopa Luhtalitukka

Alnopa Idänunikko (orientvalmue)

Alnopa Luhtalemmikki (engforglemmegei)

Alnopa Kevätesikko (marianøkleblom)

Alnopa Nittyleinikki (engsoleie)

Alnopa Luhtalitukka (engkarse)


29.januar vart Nova sitt første kull født, tre hanner og tre tisper, dessverre var det ei tispe som ikkje fekk vekse opp. Ein svart viltfarga hannhund, ei svart viltfarga tispe, to hannhunder svart med teikn og ei tispe svart med teikn. Alnopa Luhtalitukka, svart viltfarget blir buande på fôr hos min bror.


Det blei temakull også denne gongen. B-kullet er kalla opp att etter ulike blomster på B. Eg gler meg til å følge dette kullet vidare!
38 visninger

+47 991 28 183

Jølstravegen 3484, 6843 Skei i Jølster

©2018 Kennel Alnopa v/Susanne Håheim